Produkty Viewing archives for "Edith Piaf"

Dobrá zbierka náročnej hudby nemôže byť bez tohto kúsku. Otvorila svet hudbe s názvom šansón (Chanson). Jedna z jej najlepších vecí. Pôvodná nahrávka bola mono. Edith Piaf: Mon Legionnaire Philips 6332 201 A1 C’Est Toujours La Même Histoire A2 Le Fanion De La L…(Read More)

Šansón

by

Franc. (chanson), pôvodne sa tak označovala vo Francúzsku akákoľvek pieseň. V historickom zmysle hrdinský spev, ktorý rozpráva o činoch bájnych a historických postáv. Dnes takto označujeme prednesovú pieseň, ktorá sa líši od bežnej populárnej piesne náročnosťou textu a sugest…(Read More)