Podmienky používania

Podmienky používania Vinylworld

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky služby, registrácie a komunikácia spojená s užívaním servera (mimo objednávky eshop) sú pre užívateľov úplne nezáväzné a bezplatné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne informácie tretím osobám ani organizáciám.
  2. Nakoľko server je otvorená platforma pre registrovaných i neregistrovaných užívateľov, prevádzkovateľ nemôže zodpovedať za nepresné alebo mylné informácie uvádzané na stránkach servera v postoch ani komentároch.
  3. Prevádzkovateľ neručí za žiadne škody spôsobené používaním stránok Vinylworld.sk alebo z nich použitých informácií.
  4. Všetok obsah stránok serveru je chránený autorským zákonom. Kopírovanie a šírenie textu, fotografií alebo kódu v akejkoľvek podobe bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.
  5. Užívatelia prehlasujú, že vkladajú vlastné a legálne dáta. Prebraté komentáre a recenzie tretích strán musia byť opatrené menom autora, resp. servera pôvodu a príslušnou linkou.
  6. Užívatelia zodpovedajú za nimi vložené dáta, obrázky, informácie, texty, linky, súbory.
  7. Server netoleruje dáta ani linky na nelegálne sťahovania hudobných dát.
  8. Server netoleruje vulgarizmy.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo vymazať obsah, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami alebo v rozpore s poslaním servera tj. iný hudobný žáner, a pod…
  10. Užívateľ poskytnutím svojich informácií dáva súhlas so správou, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom servera je spoločnosť Meet, s.r.o. so sídlom na Račianskej 155, Bratislava.