Koncerty SF pod taktovkou šéfdirigenta

by

Pod taktovkou šéfdirigenta
Päť dvojíc abonentných koncertov Slovenskej filharmónie bude od marca do júna 2018 patriť šéfdirigentovi Jamesovi Juddovi – 22., 23. a 28., 29. marca , 12., 13. a 19., 20. apríla a 31. mája a 1. júna 2018. Maestro Judd uvedie v júni s našimi telesami (Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor) záverečný koncert festivalu Pražská jar, venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky.
Vo štvrtok a piatok 22. a 23. marca sú na programe koncertov diela troch skladateľov. Dramaturgia aj v tejto sezóne reflektuje na jubileá slovenských umelcov. V marci oslávia 60 rokov slovenský skladateľ Egon Krák a koncertný majster skupiny violončiel SF, člen Moyzesovho kvarteta , skvelý hudobník Ján Slávik. Pri tejto príležitosti Egon Krák skomponoval dielo Message, čiže Správu pre violončelo a orchester ( 2017 ), ktorá vznikla predovšetkým z pocitu radosti a priateľstva, ktoré ich spájajú s Jankom Slávikom už takmer 45 rokov.
Egon Krák o diele píše: „Mal som v živote viackrát príležitosť písať hudbu pre komorné zoskupenia, v ktorých pôsobil, alebo bol ich členom, ani raz to však nebola orchestrálna hudba so sólovým violončelom. MESSAGE má však hudobný obsah, akýsi druhý plán, ktorý sa zrodil z pokusu vytvoriť hudobný komentár pocitov a postojov, ktoré skladateľ cíti k okolitému svetu. Minimálne od čias, keď Clément Janequin vytvoril geniálny chanson La Jalousie ( žiarlivosť ), plný nepokoja a napätia, alebo od Debussyho „hudobného prekladu“ esencie Mallarmého Fauna, sú autori hudby konfrontovaní s výzvou tlmočiť viac, než len ilustráciu vizuálneho zážitku. Neviem, do akej miery bude obsah mojej Správy zrozumiteľný ( skladateľ vždy dúfa, že mu bude publikum rozumieť), zdá sa mi však podstatné, že jeho výklad a pochopenie určite nebudú a nemôžu byť totožné u každého človeka – presne tak je to aj s vnímaním sveta, v ktorom žijeme.“
Po premiére diela Message zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur „Egyptský“ , op. 103 Camilla Saint-Saënsa, ktorý zaznie v interpretácii pôvodom srbskej klaviristky Jasminky Stancul. Piaty koncert pre klavír uzatvára rad skladateľových koncertov, ktoré komponoval pre vlastné koncertné potreby. Skomponoval ho v roku 1896 na jednej zo svojich zimných dovoleniek v egyptskom Luxore, preto dostal prívlastok „Egyptský“ . Koncert patrí medzi Saint-Saënsove najznámejšie diela. Napriek tomu sa uvádza zriedka. Na záver zaznie Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná Felixa Mendelssohna Brtholdyho. Skladateľ ju komponoval na objednávku reformnej cirkvi v Ausburgu.

Nasledovať budú Veľkonočné koncerty, ktoré sa uskutočnia v bratislavskej Redute
V stredu a vo štvrtok 28. a 29. marca sú na programe Veľkonočné koncerty v Koncertnej sieni SF.
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Thomas Lang) – šiesti sólisti izraelská sopranistka Chen Reis, chorvátska altistka Anthea Barac, nemecký tenorista Dominik Wortig, slovenský popredný basista Peter Mikuláš (Paulus), Matúš Trávniček a Peter Kollár, členovia basovej skupiny Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda uvedú zriedka uvádzané oratórium Felixa Mendelssohna Bartholdyho Paulus, prvé z dvojice monumentálnych oratórií skladateľa. Mendelssohn Bartholdy spoločne s Robertom Schumannom vyvinuli veľké kvantum energie na revitalizáciu tradície Bachových a Händlových oratoriálnych (respektíve pašiových) projektov. V duchu dvoch majstrov sa odvíja aj príbeh opisujúci život a dielo apoštola Pavla. Vo svojej dobe bolo toto dielo veľmi obľúbené, takže autor ho expedoval aj na pódiá vo Veľkej Británii, kde je zborový spev uctievanou hodnotou a tradíciou.
Koncerty sa začnú o 19-tej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *