Ella Fitzgerald, Joe Pass: Take Love Easy

Petere 28/08/2013

Pablo 2310702 Skupina sú už dvaja. Sessions tejto legenárnej dvojice je hneď niekoľko a ja som rád, že som ich konečne skompletoval. (S kritickou poznámkou na bordel, ktorý v databáze máme.) Veľmi…

(Read More)

Fitzgerald & Pass … Again

Petere 14/08/2011

Fitzgerald & Pass … Again Ella Fitzgerald, Joe Pass, 1978, studio album by Ella Fitzgerald, with jazz guitarist Joe Pass, the second of four duet albums they recorded together, after „Take Love Easy“ (1973). Ella’s performance on this album won…

(Read More)