Jan Garbarek: Works

Petere 26/03/2012

ECM 2661 Jan Garbarek – Works Ku koncu 80-tych rokov akoby v nejakom polovičnom medzníku prišla prvá edícia výberoviek ECM s názvom Works. Výberovky nemusím, ale v niektorých prípadoch je…

(Read More)