Melos-Étos, 12. medzinárodný festival súčasnej hudby

VinylWorld 21/10/2013

ISCM World New Music Days Bratislava, 8. – 14. november 2013 ———————————————————————– 8. NOV. 17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie Melos Ethos Ensemble Boris Vajtovič, videoprojekcia Veronika Ivančová, sólo Daniel Gazon, dirigent Sabine Kezbere: Monologue Alexey Shmurak: In…

(Read More)

Obyvatelia z krajiny Kilviria

Hrckova N 03/06/2012

Elżbieta Szczepańska-Lange Naďa Hrčková, Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia. Hudba Východu (2)1. Obálku knihy zdobí farebný obrázok, nakreslený v roku 1961 Györgyom Ligetim. Fantastická krajina je zvláštnou…

(Read More)

György Ligeti: Míľniky na ceste hľadania

VinylWorld 20/01/2012

Robert Kolář Ligeti nad partitúrouJe veľmi pravdepodobné, že hudobná historiografia v budúcnosti pri hodnotení vývoja artificiálnej hudby v 20. storočí zaradí meno György Ligeti pomedzi hŕstku niekoľkých ďalších mien skladate…

(Read More)

György Ligeti a Vesmírna Odyssea

VinylWorld 20/11/2011

György Ligeti maďarský súčasný skladateľ (May 28, 1923 – June 12, 2006) sa narodil v Rumunskej Transylvánii. Hudbu študoval v Budapešti na Francz Liszt Academy of Music pod vedením Pál Kadosa, Ferenca Farkaša…

(Read More)

György Ligeti: Volumina, Harmonies, Aventures

Petere 18/11/2011

A1 Aventures – Nouvelles Aventures (ensemble „Die reihe“ for 3 Singers & 7 instruments) Gertie Charlent, Marie.Therese Cahn, William Pearson Friedrich Cerha Conductor B1 Volumina (Original Version 1961/62) B2 Etude No. 1 „Harmonies“ (1967) Gerd Zacher – organ Samples…

(Read More)

Gyorgy Ligeti: Musica ricercata

Petere 13/04/2011

Gyorgy Ligeti sa svojou skladatelskou tvorbou zapísal medzi najvíynamnejších hudobných skladatelov 20. storocia. Narodil sa v Sedmohradsku v roku 1923. Získal Maďarské, ale aj Rakúske občianstvo. Tvorba Giorga Ligetiho bola do istej…

(Read More)