Hummel: Mandolin Concerto, Basson Concerto

Petere 10/09/2011

Bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela by som asi nemusel predstavovať. Aspoň v krátkosti bol žiakom Wolfganga Amadea Mozarta, tvoril v Bratislave, kde má i múzeum blízko Primaciálneho paláca. Práve v tej budove…

(Read More)