Slovaks For The Warsaw Autumn

Hrckova N 03/06/2012

Kmiťová, Papanetzová, Kupkovič, Kornowicz, Beneš. Veronika Lacková, Melos Ethos Ensemble… Varšavská jeseň bola po niekoľko desaťročí prakticky jediným skutočne prestížnym medzinárodným fórom, na ktorom mohla byť tvorba slovenských skladate…

(Read More)