Články Currently viewing the category: "Romanticism"

Belle Èpoque

by

21.10.2012|17.00|Pálfyho palác, Zámocká 47, Bratislava Piesňový recitál|Knut SCHOCH, tenor (DE), Ivan BUFFA, klavír (SK)   Hugo Wolf  (1960 – 1903) Schon streckt ich aus dem Bett (text: Zbierka talianskych piesní – autor: Paul Heyse, 1896) O wüßtest du (text: Zbierka talianskych piesní – autor: Paul Heyse…(Read More)

To je plán na budúci týždeň v Slovenskej filharmónii. Starú hudbu mám rád, obzvlášť keď ju mám podanú ako generačnú konfrontáciu 4 skladateľov od baroka po vrcholný romantizmus (Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Joseph Haydn, Franz Schubert) v utorok určite nevymeškajte. A štvrtok…(Read More)

Záznam z desiatich festivalových koncertov. Ponuka svetových diel prominentných autorov i slovenských premiér v interpretácii slávnych umelcov, významných orchestrálnych telies i komorných zoskupení. Čo ste nestihli vidieť naživo, počúvajte na Rádiu Devín od ferbuára do apríla. Term…(Read More)

Dôstojnou bodkou za tohtoročnými BHS bol záverečný koncert Slovenskej filharmónie dirigovanej Alexandrom Lazarevom. Program: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor Alexander Lazarev, dirigent Blanka Juhaňáková, zbormajster Sophia Jaffé, husle Olesya Petrova, mezzosoprán Igor Stravinskij „Le baiser de la fée“, divertimento Alexander Glazunov Koncert pre husle a…(Read More)

Na prelome 18. a 19. storočia sa ujal vedenia v európskej kultúre nový činiteľ, ako vtedy vraveli „tretí stav“ – meštianstvo. Po svojom víťazstve vo Veľkej francúzskej revolúcii bolo silou mladou a pokrokovou. Prináša nové myšlienky do filozofie, literatúry a umenia. Ten sa prejavuje ve…(Read More)

Decca SXL 2009 Berlioz: Symphonie fantastique Paris Conservatoire Orchestra conducted by Ataúlfo Argenta Spomínam ako sme ešte za sociku s nebohým Ondrom Šuhajdom preberali v rozhlase obsadenie, keď SOSR Berlioza predviedol. Dali priniesť 4 harfy a dvojnásobne posilnili trombóny, aby vyznelo to fantastique. Táto nahrávka ukazuje v…(Read More)

V stredu a vo štvrtok 20. a 21. apríla sa v historickej opere SND predstaví Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor /zbormajsterka Blanka Juhaňáková/ pod taktovkou svojho šéfdirigenta Emmanuela Villauma. Na programe zaznie veľkolepé vokálno inštrumentálne dielo G. Verdiho – Rekviem. Skladateľ ho začal komponovať na základe…(Read More)

V nedeľu 8. mája 2011 sa v opere SND predstaví Elisabeth Kulman s komorným telesom AMARCORD Wien v koncerte k 100. výročiu úmrtia Gustava Mahlera Elisabeth Kulman sa predstaví 8. mája 2011 publiku Slovenského národného divadla exkluzívnym piesňovým koncertom k 100. výro…(Read More)