BHS 2011 klopú na dvere

by

Hlavný usporiadateľ Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
BHS Bratislava 2011 sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberová

Piatok 25.11. –  Sobota 10.12.2011


Piatok 25.11.

19.30 Historická budova SND

Otvárací koncert 47. ročníka BHS

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume dirigent,  Alexander Kniazev violončelo

 1. Ján Cikker Spomienky op. 25 pre komorný orchester
 2. Antonín Dvořák Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104
 3. Piotr Iľjič Čajkovskij Predohra – fantázia Romeo a Júlia
 4. Igor Stravinskij Vták ohnivák

47. ročník BHS otvára Slovenská filharmónia spomínaním na majstra Jána Cikkera aj prostredníctvom jeho Spomienok pre komorný orchester vyjadrujúcich idylu predvojnových čias a túžbu po jej návrate. Veľa túžob a spomínania je zašifrovaných aj vo svetoznámom Koncerte pre violončelo Antonína Dvořáka, ktorý publiku predstaví – slovami kritika tajuplný violončelista Alexander Kniazev. Aj Piotr Iľjič Čajkovskij neustále trpel a túžil po pokoji -dvojica veronských milencov sa stala vďačným programom pre bravúrnu orchestrálnu fantáziu Romeo a Júlia. Aj Igor Stravinskij spomínal vo svojom hýrivom balete Vták ohnivák – nielen na prekrásne ruské „skazki“, ale aj na svojho učiteľa Rimského-Korsakova. Večer spomienok a túžob pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Emmanuela Villaumea sa tak stane „odrazovým mostíkom“ pre maratón tohtoročných BHS.


Sobota 26.11.

16.00 Dóm sv. Martina

Slovenský filharmonický zbor
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka

 1. Edita Gruberová, soprán
 2. Jozef Benci, bas
 3. Bernadetta Šuňavská, organ

Na koncerte zaznejú diela Antonína Dvořáka, Charla Gounoda, Maxa Regera, Wolfganga Amadea Mozarta, Franza Liszta a ďalších

Duchovná hĺbka liturgickej hudby a anjelský hlas Edity Gruberovej – dva výrazné symboly. Vokálny prejav tejto divy sám osebe povznáša. Či už ide o jednoduché piesne alebo o vznešené omšové inšpirácie, v popredí ostáva čistota ducha a rýdzi profesionalizmus, ktorý jedinec nedosiahne bez pokory voči hudbe ako ozvene večnosti. Navyše monumentálne priestory Dómu sv. Martina v úlohe koncertnej siene ešte viac umocnia toto prepojenie interpretačného majstrovstva a rituálnosti okamihov.

19.00 Historická budova SND

Opera Slovenského národného divadla
Ján Cikker Mister Scrooge


Nedeľa 27.11.

16.00 Moyzesova sieň

Klavírny recitál Josef Bulva

 1. Ludwig van Beethoven Sonáta č. 13 Es dur Quasi una fantasia, op. 27 č. 1
 2. Sonáta č. 14 cis mol Mondchein op. 27 č. 2
 3. Fryderyk Chopin Polonéza fis mol op. 44 č. 135
 4. Scherzo cis mol op. 39 č. 125
 5. Karol Szymanowski Masky op. 34
 6. Roman Berger Toccata pre klavír

Josef Bulva, svetobežník a aristokrat ducha, sa po rokoch vracia do mesta svojich štúdií – svojho druhého domova, ako sám Bratislavu označuje, aby uviedol skladateľov, ku ktorým má vzťah a ktorých má rád.

19.30 Historická budova SND

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino
Juraj Valčuha, dirigent Evgeni Bozhanov, klavír

 1. Gioachino Rossini Viliam Tell, predohra k opere
 2. Fryderyk Chopin Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
 3. Sergej Rachmaninov Symfónia č. 3 a mol op. 44

Juraj Valčuha je pojem – mladý slovenský dirigent dobyl svet; získal si sympatie a muzikantskú dušu hudobníkov i poslucháčov; na koncertoch mu tlieska hľadisko i orchester. Získal si organizátorov tých najprestížnejších sál v Európe, Amerike … Ako šéfdirigent prichádza na BHS so svojím orchestrom RAI Torino – akoby symbolicky zavŕšiť rok, kedy si Taliansko pripomína 150. výročie zjednotenia.


Pondelok 28.11.

19.30 Historická budova SND

Maďarský národný symfonický orchester
Zoltán Kocsis, dirigent Gábor Farkas, klavír

 1. Franz Liszt Les Préludes, symfonická báseň S. 97,
 2. Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur S. 125
 3. Gustav Mahler Symfónia č.1 D dur Titan

Maďarskí umelci patria k pravidelných a očakávaným hosťom BHS. Dramaturgia tohto koncertu ponúka diela dvoch osobností, ktorých výročia si tento rok pripomíname: dvesto rokov od narodenia Liszta a sto rokov od smrti Mahlera. Pre vlastné potreby virtuóza si Liszt napísal dva klavírne koncerty. Aj vďaka nim sa Európou šírili hysterické prejavy obdivu fanúšikov tohto klavírneho kúzelníka, bola to doslova „lisztománia“. Rámce existujúcich symfonických foriem zjavne nestačili ani ďalšiemu velikánovi, Gustavovi Mahlerovi. Potreboval masívny priestor i prostriedky, ktorými by objal celý svet, celý vesmír. Tak sa zrodil mahlerovský Titan v jeho Symfónii č. 1 D dur.


Utorok 29.11.

17.00 Koncertná sieň Dvorana

Večer violových sonát

 1. Milan Paľa, viola Magdaléna Bajuszová, klavír
 2. Alexandre Winkler Sonáta pre violu a klavír op. 10
 3. Bohuslav Martinů Sonáta pre violu a klavír
 4. Dmitrij Šostakovič Sonáta pre violu a klavír op. 147

Vynikajúci huslista a interpret súčasnej hudby Milan Paľa si v posledných rokoch rozšíril svoj repertoár aj o diela určené viole. V rámci svojho recitálu uvedie tri ťažiskové sonáty. Rusko-nemecký skladateľ Alexandre Winkler patril k významným petrohradským pedagógom skladby, Bohuslav Martinů napísal svoju violovú sonátu v newyorskom exile počas 2. svetovej vojny a Šostakovičova skladba je autorovým posledným dielo, ktoré dokončil doslova pár dní pred svojou smrťou.

19.30 Historická budova SND

Oslo Philharmonic Orchestra

Vasily Petrenko, dirigent Joshua Bell, husle

 1. Rolf Wallin Act (2004)
 2. Jean Sibelius Koncert pre husle a orchester d mol op. 47
 3. Piotr Iľjič Čajkovskij Symfónia č. 4 f mol op. 36

Nórsky skladateľ Rolf Wallin je na severe Európy jednou z najvýznamnejších osobností. Severskú dispozíciu pre mýtické vnímanie sveta kombinuje s aplikáciou zásad nekompromisných matematických operácií, čoho dôkazom je aj skladba Act.

Pre ďalšieho Severana – Fína Jeana Sibelia bol kľúčovým jeho husľový koncert. Zahrá ho na stradivárkach z roku 1713 „huslista storočia – novodobý Paganini“ ako Američana Joshuu Bella označuje kritika. Koncert uzavrie Čajkovského – Symfónia č. 4 – dielo plné osudovosti, nádejí a ich zmaru, rojčenia a surovej reality, iluzórneho šantenia i rýdzo delirickej radosti. Na BHS po prvýkrát privítame Filharmonický orchester z Oslo – z krajiny, ktorá veľkoryso podporila aj rekonštrukciu sídla Slovenskej filharmónie – Reduty.


Streda 30.11.

17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

 1. Americká pieseň – Hommage à Paul Robeson

Tomáš Šelc, basbarytón Dana Hajóssy, klavír

Paul Robeson patril nielen k najvýznamnejším pódiovým umelcom (spevákom či hercom) 1. polovice 20. storočia, ale bol aj popredným neúnavným bojovníkom za ľudské práva afroamerických občanov USA, či za všeobecnú rovnosť ľudí. Jeho neopakovateľný bas si našiel svoje publikum nielen v rodnej Amerike, ale aj v Európe. Vokálny recitál Tomáša Šelca, veľkého prísľubu slovenského vokálneho umenia, vychádza z repertoáru Paula Robesona. Na koncerte odznejú piesne i operné árie amerických a anglických autorov a nebude chýbať ani povestná Ol´Man River Jerome Kerna.

19.30 Historická budova SND

Nordic Symphony Orchestra

Anu Tali, dirigentka Simon Trpčeski, klavír

 1. Arvo Pärt Cantus in memoriam Benjamin Britten
 2. Edvard Hagerup Grieg Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16
 3. Jean Sibelius Symfónia č. 2 D dur op. 43

Arvo Pärt sa odvrátil od tendencií bezducho podrobovať akt komponovania a vnímania hudby bezohľadnej vôli technokratov a experimentátorov. Aj jeho vnútorne vzopäté hommage á Britten je dielom maximálne koncentrovaným na žeravý obsah a nie na formu. Klavírny koncert Edvarda Hagerupa Griega netreba zvlášť predstavovať: dielo – legenda, jediné cyklické orchestrálne dielo nórskeho autora je jedným z najhrávanejších koncertných titulov. Dielom šťasteny i pozitívnych emócií je aj Druhá symfónia Jeana Sibelia. Hosťovanie tohto orchestra na BHS je výrečným dôkazom o tom, že hudba spája – v tomto prípade hudobníkov z 15 krajín. Myšlienka sa zrodila v Estónsku – významnej križovatky národov – komerčných i kultúrnych ciest. Iniciátorkou sa stala v roku 1997 dirigentka Anu Tali, ktorá v rodnej krajine získala v roku 2006 titul „Hudobník roka“.


Štvrtok 1.12.

19.30 Historická budova SND

Litovská národná filharmónia

 1. Pier Carlo Orizio, dirigent Mischa Maisky, violončelo
 2. Dmitrij Šostakovič Koncert pre violončelo a orchester č.1 Es dur op.107
 3. Sergej Prokofiev Symfónia č. 5 B dur op. 100

Koncerty Dmitrija Šostakoviča sú o zápase tvorivej individuality s bezohľadným spoločenským systémom, pričom Koncert pre violončelo Es dur je tu dominujúcim titulom. Zárukou hlbokého zážitku na BHS bude aj osoba sólistu – charizmatického Mischu Maiskeho. Inak, ako expresívny Šostakovič, riešil útrapy stalinského teroru Sergej Prokofiev – nasadil si masku lyrika, rozprávkara. Za ňou sa však skrýva tvár trpiaceho, čakajúceho na koniec tohto obdobia. Aj o tom je jeho Piata symfónia.


Piatok 2.12.

Koncertná sieň Dvorana / Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent – Cena Nadácie SPP

17.00 1. komorný koncert / semifinále súťaže
Krzysztof Garstka, harfa / Poľsko Ivett Gyöngyösi, klavír / Maďarsko
Jan Mráček, husle / Česká republika Elina Buksa, husle / Lotyšsko

20.00 2. komorný koncert /semifinále súťaže

Miguel Colom, husle / Španielsko Karol Daniš, husle /Slovensko
Kiril Stoyanov, bicie nástroje / Bulharsko Balász Tóth, trúbka / Maďarsko
Súťaž New Talent – Cena Nadácie SPP sa koná každoročne v spolupráci Európskej vysielacej únie – EBU, Slovenského rozhlasu a Slovenskej filharmónie – festivalu BHS. V prvom kole vybrala medzinárodná porota z vyše 30 súťažných rozhlasových nahrávok osem semifinalistov. Tí uvedú na dvoch komorných koncertoch dramaturgicky pestré polorecitály, ktoré v priamom prenose alebo zo záznamu vysielajú desiatky rozhlasových staníc – členov EBU. Traja mladí umelci postúpia do finále, ktoré je na programe BHS v pondelok 5. decembra 2011.

19.30 Historická budova SND

Slovenská filharmónia

Maďarský národný zbor

Andriy Yurkevych, dirigent Mátyás Antal, zbormajster

Edita Gruberová, soprán
Pavol Bršlík, tenor Silvia Tro Santafe, mezzosoprán
Jozef Benci, bas a ďalší

 1. Gaetano Donizetti Lucrezia Borgia, koncertné uvedenie opery

Gaetano Donizetti je jedným z kráľov sugestívneho bel canta. Jeho operné príbehy patria – až na niekoľko výnimiek – k tým temnejším, hudba však rozdáva svetlo a pozitívnu energiu. Výnimkou nie je ani lyrická dráma Lucrezia Borgia. Šírenie hudobného jasu je však determinované osobnosťami, ktoré dielo realizujú. Prítomnosť Edity Gruberovej a ďalších festivalových účinkujúcich je garanciou reálneho donizettiovského zážitku. S opernou divou Editou Gruberovou pokračujú BHS v koncertnom uvádzaní opier v medzinárodnom obsadení – so Slovenskou filharmóniou, maďarským zborom a renomovanými sólistami. (V roku 2009 to bola Belliniho Norma, v roku 2005 Donizettiho opera Roberto Devereux).


Sobota 3.12.

16.00 Moyzesova sieň

Dalibor Karvay, husle Stefan Stroissnig, klavír

 1. Johannes Brahms Sonáta pre klavír a husle č. 1 g mol, op. 78
 2. Franz Schubert Rondo brillant pre husle a klavír b mol, D. 895
 3. Franz Liszt Bénédiction de dieu dans la solitude S. 173/3
  (z Harmonies poétiques et religieuses)
 4. Alfred Schnittke Sonáta pre husle a klavír č. 1

Novodobá sonáta je pevne prepojená na princípy dialektického evolucionizmu a ten zjavne vyhovoval hĺbavej mentalite Johannesa Brahmsa. Jeho sonáty sú sonátami čistej ľudskej duše. Alfred Schnittke už k sonáte a sonátovosti pristupoval inak: sú dialektikou zúfalstva, dialektikou márneho zápasu jedinca voči bezduchosti súčasnej spoločnosti. Tento postoj expresionistu začal presadzovať kedysi dávno Franz Schubert – on však ešte stále vedel osloviť aj optimistickejšími salónnymi exhibičnými skladbami typu „rondo brillante”. Franzovi Lisztovi zasa učarovali rafinované sonórne impresie a efektné harmónie – mohli byť pritom rýdzo poetické aj prenikavo religiózne.

Na koncerte sa predstavia dvaja mladí – zrelí umelci na trase Bratislava – Viedeň. Dalibora Karvaya vítame na BHS aj ako víťaza súťaže New talent – Ceny Nadácie SPP (2005).

19.30 Historická budova SND

Klavírny recitál Grigory Sokolov

Grigory Sokolov patrí k svetovej interpretačnej špičke – osobitosťou svojho tónu inšpirovaného individuálnou imagináciou a názorom. Dnes je Sokolov považovaný za jedného z najväčších klaviristov, ktorého recitály majú triumfálne prijatia. Jeho interpretáciu okamžite spoznáte, aj keď je vždy iná, lebo každé jeho vystúpenie je dobrodružstvom – pre neho, ale predovšetkým pre poslucháčov!

Na programe klavírneho recitálu sú diela Johanna Sebastiana Bacha a ďalších skladateľov, ktoré v danom období najviac oslovia umelca.


Nedeľa 4.12.

16.00 Historická budova SND

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek, dirigent

Peter Mikula, organ

Tomáš Nemec, klavír Marcel Štefko, klavír

Peter Kosorín, bicie nástroje

 1. Antonín Dvořák Omša D dur op. 86 pre zbor a organ (originálna verzia)
 2. Carl Orff Carmina Burana – výber zborových častí

(verzia pre 2 klavíry a bicie nástroje)

Liturgická tvorba Antonína Dvořáka odráža myslenie rýdzo českého kantora a myslenie autora, ktorý sa mal neskôr stať svetoznámym hudobným symbolom. Úplne inak sa vyvíjala osobnosť Carla Orffa. Skladateľ nezabudol na hodnotu detstva a detskej predstavy o hudbe, ani na rezonancie hudby s najhlbšími zákutiami ľudskej duše. Kantáta Carmina Burana je aj preto taká všeobecne populárna.

Koncert sa koná pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora Bratislavy pri príležitosti 40. výročia založenia jedného z najvýraznejších slovenských zborových telies. Jeho vznik inicioval a štyri desaťročia zbor vedie erudovaná osobnosť – prof. Ladislav Holásek. Pod jeho „taktovkou“ zbor interpretuje s vysokým umeleckým majstrovstvom aj tie najnáročnejšie vokálno-inštrumentálne diela a získava uznanie doma i v zahraničí.

19.30 Moyzesova sieň

Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi, dirigent

Ján Slávik, violončelo

Ivana Pristašová, husle Juraj Tomka, husle

 1. Karl Jenkins Palladio, concerto grosso pre sláčikový orchester slovenská premiéra
 2. Peter Martinček Symfónia č. 3 Benátskadielo na objednávku Festivalového výboru BHS
 3. Štefan Németh-Šamorínsky Slovenská rapsódia č. 2 pre violončelo a orchester

premiéra

 1. Arvo Pärt Tabula rasa, dvojkoncert pre dvoje huslí, sláčikový orchester

a preparovaný klavír slovenská premiéra

Koncert ŠKO Žilina uvedie štyri domáce premiéry. Peter Martinček napísal skladbu na objednávku Festivalového výboru BHS, Slovenská rapsódia č. 2 Németha-Šamorínskeho vznikla v blízkom susedstve Variácií na slovenskú ľudovú pieseň Bohuslava Martinů, avšak v dobe jej vzniku pravdepodobne jej sólový part nezvládol nijaký slovenský violončelista. Welšský skladateľ Karl Jenkins vstúpil do hudby na začiatku 70-tych rokov ako člen avantgardnej rockovej skupiny Soft Machine, hlavného britského predstaviteľa fúzie džezu a rocku. Svoj hudobný svet nanovo definoval v 90-tych rokoch a dnes patrí k najpopulárnejším britským skladateľom a nositeľom najvyšších britských vyznamenaní. K hlavným tvorcom hudobnej postavantgardy patrí aj estónsky skladateľ Arvo Pärt. Jeho prelomová skladba Tabula rasa sa stala svetoznáma vďaka umeniu Gidoma Kremera a Tatiany Grindenko, na Slovensku odznie po prvýkrát.


Pondelok 5.12.

20.00 Historická budova SND

Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent – Cena Nadácie SPP finále

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Petr Vronský, dirigent

 1. Vystúpenie 3 finalistov súťaže v 1. časti koncertu
 2. Ján Cikker Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre veľký orchester

Počas rozhodovania medzinárodnej poroty o tom, ktorý z troch finalistov získa najvyššiu métu, je na programe brilantné dielo Jána Cikkera. Aj takto si na BHS pripomenieme sto rokov od narodenia skladateľa, ktoré zaznie na vlnách mnohých európskych staníc v rámci Európskej vysielacej únie/EBU.


Utorok 6.12.

17.00 Moyzesova sieň

Natalia Gutman, violončelo Elisso Virsaladze, klavír

 1. Ludwig van Beethoven
  Sonáta pre violončelo a klavír g mol op. 5 č. 2
  Sonáta pre violončelo a klavír D dur op. 102 č. 2
 2. Sergej Rachmaninov
  Sonáta pre violončelo a klavír g mol op. 19

Sonáta č.2 pre violončelo a klavír opus 5 Ludwiga van Beethovena štruktúrou pripomína skôr starú, barokovú tradíciu, obsah je však už beethovenovsky priebojný. V úplnej polohe novátora sa Beethoven prezentoval v opuse 102, je takisto zasvätený osudovému partnerstvu violončela a klavíra.

Erotizujúci náboj kombinácie violončelo a klavír neunikol ani Sergejovi Rachmaninovovi – v jednom z jeho minima diel určených inému nástroju ako klavíru.

Na koncerte sa predstavia dve dámy – víťazky mnohých súťaží, v porotách ktorých už zasadajú ako svetovo uznávané umelecké osobnosti. Ruska Natalia Gutman s Gruzínkou Elisou Virsaladze predstavujú ideál súhry.

19.30 Historická budova SND

Čínsky národný symfonický orchester

Michel Plasson, dirigent Sa Chen, klavír

 1. Guan Xia Gazing at the Stars (1. časť z Earth Requiem)
 2. Maurice Ravel Koncert pre klavír a orchester G dur M. 83
 3. Ludwig van Beethoven Symfónia č. 7 A dur op. 92

Dráždivé záhady čínskej symboliky a západoeurópska hudobná tradícia sú výraznými prvkami tvorby Guana Xia. Jeho Rekviem Zeme z roku 2008 vzniklo ako reakcia na ničivé zemetrasenie v Sečuánsku. Klavírny koncert G dur Mauricea Ravela je dokonalým vyjadrením skladateľovho spôsobu komponovania – vzdušný, poetický, hravý, virtuózny, bravúrny.

Beethovenovu Siedmu symfóniu aj veľmi rezervovaný Richard Wagner velebil ako dielo svieže, hravé a doslova rituálne.

Dramaturgia koncertu aj interpreti sú prepojením dvoch kontinentov aj dvoch nazeraní na interpretáciu – osobnosťou vynikajúceho francúzskeho dirigenta Michela Plassona a najvýraznejšieho čínskeho talentu Sa Chen, ktorá ako prvá klaviristka z tejto krajiny, získala ocenenia na troch významných medzinárodných súťažiach: v Leeds, F. Chopina vo Varšave a Van Cliburn v texaskom Fort Worth.


Streda 7.12.

17.00 Koncertná sieň Dvorana
Trio Faces

Ivana Pristašová, husle

Boris Bohó, violončelo

Ladislav Fančovič, klavír

 1. Robert Volkmann Klavírne trio č. 2 b mol op. 5
 2. Claude Debussy Klavírne trio č. 1 G dur
 3. Martin Burlas Hymnus pre zabudnutých
 4. Anton Stepanovič Arenskij Klavírne trio d mol op. 32
 5. A la Mémoire de Charles Davidoff

klavírne trio, ktoré sa sformovalo vo viedni v dielach haydna, koželuha a mozarta, si zachovalo svoju príťažlivosť aj počas premien hudby v nasledujúcich obdobiach, v romantizme i v hudbe 20. storočia. dnešný koncert tria faces ukazuje rozmanité podoby tohto média, ktoré vznikli pod rukami nemeckých, francúzskych, ruských i domácich skladateľov.

19.30 Historická budova SND

Národný orchester Lille

Jean-Claude Casadessus, dirigent Hyeyoon Park, husle

 1. Maurice Ravel Moja matka hus
 2. Felix Mendelossohn-Bartholdy Koncert pre husle a orchester e mol op. 64
 3. Georges Bizet Symfónia C dur

Skúsený Maurice Ravel sa odhodlal snívať o rozprávke v pôvabnej suite zostavenej z parafráz na známe príbehy. Za krehkú rozprávku možno považovať aj vzletný Koncert pre husle a orchester Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Je jedným z posledných diel predčasne zosnulého autora, kde sa okrem espritu do popredia dostávajú aj elegickejšie tóny. Georges Bizet: na začiatku jeho strhujúcej ale tiež predčasne ukončenej kariéry stála mladícka Symfónia in C – dielo, ktoré písal ešte ako sedemnásťročný študent Parížskeho konzervatória pod vedením Charlesa Gounoda. Aj na tomto koncerte sa dotýka v súčasnosti nielen v hudbe tak často frekventovaný svet Ázie a Európy. Pod taktovkou renomovanej osobnosti, ktorá dlhé roky formuje orchester zo severu Francúzska sa predstaví mladá Hyeyoon Park, pôvodom zo Seoulu. Študovala na prestížnych univerzitách v USA aj v Európe a medzinárodné uznanie získala ako sedemnásťročná po víťazstve a získaní dvoch zvláštnych cien na medzinárodnej súťaži ARD v Mníchove (2009) ako vôbec najmladšia víťazka v histórii súťaže.


Štvrtok 8.12.

19.30 Koncertná sieň Dvorana

Musica Aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle

 1. Jean-Féry Rebel Les Eléments, choreografická sinfonia
 2. Georg Philipp Telemann Ino, dramatická kantáta

Kozmogonické vízie a projekty inšpirovali človeka azda odpradávna. Choreografická sinfonia Les Eléments využíva síce starú francúzsku tradíciu dvorných baletov, obsah je však plnokrvnejší, ako štandardné projekty jeho súčasníkov. Podobne ako Rebel vo Francúzsku, bol v Nemecku veľmi inovatívny Georg Philipp Telemann. V mnohom totiž prispel k revízii zásadných princípov (napr. basso continuo), čím smeroval k novším časom. Tak, ako sa smrteľná kráľovná Téb Ino v gréckej mytológii stala nesmrteľnou kráľovnou morí…


Piatok 9.12.

17.00 Koncertná sieň Dvorana

Quasars Ensemble Ivan Buffa, dirigent
Eva Šušková, soprán Petra Noskaiová, mezzosoprán

Týmto koncertom pokračuje dramaturgia BHS v „Piesňových cykloch“ –

tentoraz z diel Igora Stravinského, Mauricea Ravela, Francisa Poulenca, Miloslava Kabeláča, Ilju Zeljenku a Witolda Lutosławského.

premiéra piesňového cyklu arnolda schönberga pierrot lunaire v berlíne 6. 10. 1912 bola udalosťou, ktorá ovplyvnila skladateľov najrozmanitejších národností i štýlových orientácií. skladateľov inšpirovalo najmä spojenie vokálneho prejavu s malým komorným súborom sólistov, ktoré sa azda vyskytovalo v kabarete, ale v tradičnej hudbe bolo novinkou. viaceré piesňové cykly stravinského, ravela ale aj ďalších európskych skladateľov vznikli priamo pod dojmom tejto premiéry. tieto cykly zasa zohrali úlohu skladateľského modelu pre ďalších autorov, čím vznikla špecifická vokálna lyrika, ktorá priniesla popri piesni s klavírom, či s orchestrom nové priestory pre nové poetiky.

19.30 Historická budova SND

Ensemble Orchestral de Paris

Lawrence Foster, dirigent Jean-Yves Thibaudet, klavír

 1. Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande op. 80
 2. Camille Saint-Saëns Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol op. 22
 3. Franz Schubert Symfónia č. 2 B dur D 125

Nešťastný príbeh mileneckého páru z pera Belgičana Mauricea Maeterlincka Pelléas a Mélisanda sa dočkal niekoľkých hudobných verzií – Gabriel Fauré ho poňal veľmi lyricky a elegicky. Oveľa pragmatickejšie ako predstavy nekonečnej lásky pôsobia koncertantné diela, ktorých autorom je Camille Saint-Saëns. Klavírne koncerty si písal sám pre seba, a tak nešetril na virtuozite – a dnešní klaviristi sú mu za to vďační.

Bravo Jean-Yves! znie v najprestížnejších sálach, keď si za čierno-biele klávesy sadne „zázračné dieťa“ – dnes elegantný klavírny virtuóz, jeden z najuznávanejších umelcov súčasnosti.

Na záver koncertu v podaní hostí z Paríža pod taktovkou inšpirujúceho amerického dirigenta zaznie Franz Schubert – prvý reálny hudobný expresionista.


Sobota 10.12.

16.00 Koncertná sieň Dvorana

Guarneri Trio Prague

Čenek Pavlík, husle

Marek Jerie, violončelo

Ivan Klánský, klavír

 • Wolfgang Amadeus Mozart Klavírne trio č. 6 G dur KV 564
 • Felix Mendelssohn Bartholdy Klavírne trio d mol op. 49
 • Ludwig van Beethoven Klavírne trio č. 7 B dur Arcivojvodské op. 97

Je nesporné, že genetické testy zoskupenia „klavírne trio“ by nás priviedli až kamsi do 17. storočia, kde sa tešila veľkej obľube triová sonáta alebo sólová sonáta pre nástroj s continuom. Joseph Haydn a po ňom samozrejme aj Wolfgang Amadeus Mozart však vykonali revíziu a ponúkli do hry nový útvar. Ten sa u veľkých majstrov rýchlo udomácnil a tak je literatúra pre klavírne trio veľmi pestrá. Zdobia ju diela majestátne a „symfonizujúce“ ako u Beethovena alebo diela intímnejšie, eskalujúce vypätou emóciou silnej individuality 19. storočia ako u Mendelssohna Bartholdyho.

Hosťom koncertu je Guarneri Trio Prague, ktoré už 25 rokov patrí k popredným a veľmi žiadaným komorným hudobným súborom.

19.30 Historická budova SND

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

Alexander Lazarev, dirigent

Blanka Juhaňáková, zbormajster

Sophia Jaffé, husle

Olesya Petrova, mezzosoprán

 1. Igor Stravinskij „Le baiser de la fée“, divertimento
 2. Alexander Glazunov Koncert pre husle a orchester a mol op. 82
 3. Sergej Prokofiev Alexander Nevský, kantáta pre mezzosoprán, zbor a orchester op.78

Alexander Glazunov bol mimoriadne disponovaným hudobníkom a pedagógom. Pochvalne sa o ňom vyjadroval dokonca aj uštipačný Stravinskij. Glazunovov Husľový koncert patrí k stále vyhľadávanejším titulom. Sergej Prokofiev dosiahol mimoriadne úspechy ako skladateľ aj ako klavirista. Pohotového hudobníka si všimol filmový režisér Sergej Ejzenštein, ktorý s ním spolupracoval na grandióznych projektoch Alexander Nevský a Ivan Hrozný. Prokofiev teda suverénne zvládol na svoju dobu aj úplne novú skladateľskú úlohu – tvorbu filmovej hudby.

Záver 47. ročníka BHS bude teda patriť monumentálnemu dielu, ktoré sa čoraz častejšie znovuobjavuje na svetových koncertných pódiách.

14 Responses to "BHS 2011 klopú na dvere"
 1. 2 x Arvo Pärt. To sa Admin poteší.
  Bude to chcieť poctivú prípravu na zvládnutie vybraných kúskov z bohatého programu.

  • Nedám doporučenie čo, ale pokúsim sa popísať ako sa chcem dostať k vlastnému názoru.
   1. Vymedzím časové obmedzenie. Počas BHS budem aj mimo BA.
   2. Zaškrtnem si čo je pre mňa z progarmu známe.Prípadne neprípustné.
   3. Tam kde tuším ale neviem, nemám napočúvané prelistujem Vinylworld a pokúsim si to v komunite požičať. Alebo skúsim youtube.
   4. Vlastný výber ponúknem na debatu, resp. recenziu.
   Do novembra času dosť na plodnú diskusiu.

 2. By ma celkom zaujímala taká malá anketová otázka. Ak by ste si mali vybrať 5 koncertov (nie viac, nie menej) bezohľadu na to kedy máte čas, či máte vstupenku, či môžete a pod… Ktoré diela by to boli?

 3. Výber je krvavý, ale keď admin chce päť, tak som sa zastavil na šiestich“

  Sobota 26.11.16.00 Dóm sv. Martina
  Slovenský filharmonický zbor
  Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
  1. Edita Gruberová, soprán
  2. Jozef Benci, bas
  3. Bernadetta Šuňavská, organ

  ________________________________________
  Streda 30.11.19.30 Historická budova SND
  Nordic Symphony Orchestra
  Anu Tali, dirigentka Simon Trpčeski, klavír
  1. Arvo Pärt Cantus in memoriam Benjamin Britten
  2. Edvard Hagerup Grieg Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16
  3. Jean Sibelius Symfónia č. 2 D dur op. 43
  ________________________________________
  Sobota 3.12.16.00 Moyzesova sieň
  Dalibor Karvay, husle Stefan Stroissnig, klavír
  1. Johannes Brahms Sonáta pre klavír a husle č. 1 g mol, op. 78
  2. Franz Schubert Rondo brillant pre husle a klavír b mol, D. 895
  3. Franz Liszt Bénédiction de dieu dans la solitude S. 173/3
  (z Harmonies poétiques et religieuses)
  4. Alfred Schnittke Sonáta pre husle a klavír č. 1
  ________________________________________
  Utorok 6.12.17.00 Moyzesova sieň
  Natalia Gutman, violončelo Elisso Virsaladze, klavír
  1. Ludwig van Beethoven
  Sonáta pre violončelo a klavír g mol op. 5 č. 2
  Sonáta pre violončelo a klavír D dur op. 102 č. 2
  2. Sergej Rachmaninov
  Sonáta pre violončelo a klavír g mol op. 19
  19.30 Historická budova SNDČínsky národný symfonický orchester
  Michel Plasson, dirigent Sa Chen, klavír
  1. Guan Xia Gazing at the Stars (1. časť z Earth Requiem)
  2. Maurice Ravel Koncert pre klavír a orchester G dur M. 83
  3. Ludwig van Beethoven Symfónia č. 7 A dur op. 92
  ________________________________________
  Sobota 10.12.16.00 Koncertná sieň Dvorana
  Guarneri Trio Prague
  Čenek Pavlík, husle
  Marek Jerie, violončelo
  Ivan Klánský, klavír
  • Wolfgang Amadeus Mozart Klavírne trio č. 6 G dur KV 564
  • Felix Mendelssohn Bartholdy Klavírne trio d mol op. 49
  • Ludwig van Beethoven Klavírne trio č. 7 B dur Arcivojvodské op. 97

 4. 1. Donizeti Lucrezia Borgia s Gruberovou
  2. Šostakovič – koncert pre violoncelo a orchester
  3. Mahler Symfonia 1
  4. Koncert Gruberovej so SFZ v Dome
  5. Arvo Part Tabula Rasa
  _______
  pod linkou by som rad navstivil tie Cikerove variacie na ludovu piesen

 5. 1. Musica Eaterna v koncertnej dvorane
  2. Ensemble Orchestral de Paris Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande
  3. Čínsky národný symfonický orchester Ravel, Beethoven
  4. Carl Orff Carmina Burana – výber zborových častí
  5. a asi Arvo Part Tabula Rasa

 6. Z hľadiska mojej prítomnosti v BA môžem ísť a mám záujem o lístky na tieto koncerty:

  Sobota 3.12.16.00 Moyzesova sieň
  Dalibor Karvay, husle Stefan Stroissnig, klavír
  ________________________________________
  Utorok 6.12.17.00 Moyzesova sieň
  Natalia Gutman, violončelo Elisso Virsaladze, klavír
  ___________________________________________________
  19.30 Historická budova SND Čínsky národný symfonický orchester
  ________________________________________
  Sobota 10.12.16.00 Koncertná sieň Dvorana
  Guarneri Trio Prague

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *