69. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie 2017/2018

Posted · Add Comment

69. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie 2017/2018

• Slovenská filharmónia otvorí v septembri 69. koncertnú sezónu 2017/2018, ktorá potrvá do 19. júna 2018.

• Tretí septembrový týždeň (18. – 23. septembra) sa v bratislavskej Redute uskutoční 9. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela a 53. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. (28. september – 15. október).

• Na post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie nastúpi maestro James Judd, ktorý uvedie so Slovenskou filharmóniou Otvárací koncert 53. ročníka BHS (28. septembra) a Otváracie koncerty 69. sezóny SF (26. a 27. októbra). Post stálych hosťujúcich dirigentov Slovenskej filharmónie zastávajú naďalej – český dirigent Leoš Svárovský a slovenský dirigent Rastislav Štúr, ktorý je aj hlavný dirigent Opery SND.

• Koncerty všetkých abonentných cyklov sa uskutočnia v priestoroch bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie – v Koncertnej sieni a Malej sále SF. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa budú konať v bratislavských kostoloch: v Kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici, v Kostole Najsvätejšieho spasiteľa (Jezuiti) a v Katedrále sv. Martina.

• 69. koncertná sezóna 2017/2018 ponúka abonentom a návštevníkom
14 koncertných cyklov – Symfonicko – vokálny, cyklus A/B; Hudba troch storočí: cyklus D/E; Populárne koncerty, cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O, Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S, Hudobná mozaika, cyklus HM; Stará hudba, cyklus SH; Hudba a slovo , cyklus HS a koncertný cyklus v Malej sále SF Klavír a klaviristi, cyklus K.

• Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta SF Jamesa Judda na 7 dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (26., 27. október 2017, 2., 3. november 2017, 22., 23. marec 2018, 28., 29. marec 2018, 12., 13. apríl 2018, 19., 20. apríl 2018, 31. máj a 1. jún 2018).

• Spoločne s našimi telesami šéfdirigent SF uvedie koncert na festivale Pražská jar, venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky. Zaznie na ňom česko-slovenský program poslednej koncertnej dvojice symfonického cyklu D/E 69. sezóny SF. Diela Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa.

• Udalosťou 69. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie bude dvojnásobné účinkovanie maestra Pinchasa Steinberga, ktorý bude hosťom filharmonickej sezóny opäť po štyroch rokoch, v novembri 2017 a januári 2018. V januári 2018 sa Slovenská filharmónia predstaví pod taktovkou hviezdneho Juraja Valčuhu, ktorý tentokrát uvedie Trojkráľový koncert. Na jednej z májových symfonických dvojíc sa predstaví ako sólista nemecký bezruký hráč na lesnom rohu Felix Klieser, ktorý svoj nástroj obsluhuje nohami. Vo februári filharmonici vystúpia s Emmanuelm Villaumom, bývalým šéfdirigentom SF.

v rámci koncertnej sezóny zaznejú viaceré diela slovenských autorov:

Ľubica Čekovská Palingenia (slovenská premiéra)
Koleda
Ján Levoslav Bella Jaroslav a Laura, koncertná ária
Osud a ideál, symfonická báseň
Alexander Moyzes Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67
Egon Krák Message (premiéra)
Eugen Suchoň Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65
Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie
nástroje, ESD 93
Ľuboš Bernáth / Tomáš Surý Pole pastierov, malá vianočná kantáta (premiéra)

• Aj v 69. koncertnej sezóne sa budú konať po vybraných šiestich piatkových koncertoch besedy s hosťujúcimi i domácimi dirigentmi, sólistami či skladateľmi. Stretnutia sa uskutočnia vždy 15 minút po koncerte a budú moderované (8. 12. 2017, 19. 1., 2. 2., 27. 4., 11. 5., 1. 6. 2018).
• Počas 69. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie / SF, SFZ a SKO / predstavia na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia – Nemecko, Česká republika Japonsko, Slovenský filharmonický zbor – Monaco, Rakúsko, Taliansko, Česká republika Nemecko, Slovenský komorný orchester Česká republika, Japonsko.
• Záznamy vybraných koncertov sú zverejnené na domovskej stránke www.filharmonia.sk

• V pondelok 18 septembra sa začne voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov a v pondelok 9. októbra predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/2018. Do štvrtku 14. septembra trvá prednostný predaj (výmena) abonentiek pre abonentov z minulej koncertnej sezóny.

• Celosezónny bulletin na 69. koncertnú sezónu SF je v predaji v Pokladnici SF.

• Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava, otvorená Po: 9 – 14.00, Ut – Pia: 13.00 – 19.00. rezervácie 02/20475233, e mail: vstupenky@filharmonia.sk

• Počas celej koncertnej sezóny je možné využívať pohodlný online predaj vstupeniek na webovej stránke www.filharmonia.sk – cez systém NÁVŠTEVNÍK.sk.

Hlavné abonentné cykly v Koncertnej sieni SF

► Symfonicko-vokálny cyklus A/B
2 x 12 abonentných koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok a v piatok (okrem 28. 03. 2018 v stredu) v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

► Hudba troch storočí D/E
2 x 12 abonentných koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok a v piatok v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

► Populárny cyklus C
5 abonentných koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

Orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor sa v hlavnom Symfonicko-vokálnom cykle A/B, cykle Hudba troch storočí D/E a v Populárnom cykle C predstavia pod taktovkou osemnástich dirigentov.

Symfonicko-vokálny cyklus A/B

V rámci Symfonicko-vokálneho cyklu privítame v sezóne niekoľko významných osobností svetového koncertného umenia: popri novom šéfdirigentovi, britskom maestrovi Jamesovi Juddovi, sa pred orchester SF po prvýkrát postaví rakúsky dirigent Sascha Götzel, hosťujúci dirigent Viedenskej štátnej opery a hlavný hosťujúci dirigent Kanagawa Philharmonic Orchestra v Japonsku, Wayne Marshall, šéf Kolínskeho rozhlasového orchestra, ktorý sa predstaví nielen ako dirigent, ale súčasne aj ako sólový klavirista a poľský dirigent Lukasz Borowicz, ktorý v Bratislave hosťoval v roku 2007 na festivale Melos-Éthos. Z pravidelných hostí sa za dirigentský pult postavia Leoš Svárovský, Petr Altrichter, Piotr Gribanov, Ernst Theis, Kaspar Zehnder a bývalý šéfdirigent SF Emmanuel Villaume. Zo sólistov, prevažne klaviristov, treba spomenúť bulharského virtuóza Evgeniho Bozhanova, ktorý hosťoval v Bratislave počas 47. ročníka Bratislavských hudobných slávností, Američana Andrewa von Oeyena, skúseného anglického svetobežníka Stephena Hougha, Nemca Hinricha Alpersa, Mateja Arendárika, obľúbeného huslistu Dalibora Karvaya a mladého bezrukého hráča na lesnom rohu Felixa Kliesera, ktorý svoj nástroj obsluhuje nohami. Zo spevákov privítame napríklad izraelskú sopranistku Chen Reiss, nemeckého tenoristu Dominika Wortiga, Simonu Houdu-Šaturovú, barytonistu Pavla Remenára a mnohých ďalších.

Hudba troch storočí D/E

V tomto cykle bude dominovať legendárny izraelský dirigent Pinchas Steinberg, ktorý do Bratislavy zavíta hneď dvakrát. Na svojom prvom koncerte uvedie zriedkavo hrávanú kantátu F. Mendelssohna Bartholdyho Prvá Valpurgina noc, na druhom koncerte, venovanom Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu v januári 2018, Schönbergov magický opus Ten, kto prežil Varšavu s charizmatickým Jurajom Kukurom v úlohe rozprávača. Aj návštevníci tohto cyklu si do sýtosti užijú šéfdirigenta Jamesa Judda a mnohých ďalších zahraničných umelcov – bulharského dirigenta Pavla Baleffa, mladého umelca Boiana Videnoffa, ktorý od roku 2010 pôsobí na poste umeleckého a generálneho riaditeľa Mannheimských filharmonikov, pravidelného hosťa koncertných sezón Alexandra Rahbariho a našich stálych hosťujúcich dirigentov Leoša Svárovského či Rastislava Štúra. Pod taktovkou petrohradského rodáka Daniela Raiskina zaznie po prvýkrát v Bratislave Šostakovičova 4. symfónia. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ SF, bude sólistom 2. klavírneho koncertu P. I. Čajkovského, francúzsky pianista Jean-Fréderic Neuburger zahrá sólový part Beethovenovho 4. klavírneho koncertu. Z huslistov privítame ruskú virtuózku Alenu Baevu, víťazku Medzinárodnej husľovej súťaže Sendai (Japonsko 2007), finalistku Medzinárodnej husľovej súťaže Queen Elisabeth (Brusel 2005), víťazku Medzinárodnej husľovej súťaže N. Paganiniho v Moskve, ruského huslistu Mikhaila Ovrutského, držiteľa viacerých medzinárodných ocenení. Violončelisti budú zastúpení Maďarom Istvánom Várdaiom, Nemcom Julianom Steckelom a Francúzom Sebastienom Hurtaudom, o ktorom americký časopis „Fanfare Magazine“ napísal: „umelec je dušou Rostropovič, technikou Feuermann“. V Slovenskej filharmónii uvedie Sebastien Hurtaud zábavný Koncert pre violončelo a dychový orchester Friedricha Guldu. Hosťovať bude aj hudobná rodina Čižmarovičovcov (otec, syn a bratranec) pri predvedení sólových partov Beethovenovho Trojkoncertu pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56. Na záver zaznie česko-slovenský program v podaní Jamesa Judda, s ktorým sa naše telesá, orchester a zbor, v júni 2018 pri príležitosti 100. výročia založenia Československa predstavia aj na festivale Pražská jar.

Populárny cyklus C

V Populárnom cykle, zameranom na širokú vrstvu našich dlhoročných abonentov, budú účinkovať dirigenti Jesus Medina z Mexika, ktorý uvedie program prevažne z diel juhoamerických autorov, Daejin Kim z Kórey a Poliak Jacek Rogala. Zo sólistov privítame klaviristov Mariana Sobulu, ktorý prednesie sólový part unikátneho klavírneho koncertu I. Paderewského a Rema Urasina. Z huslistov to budú traja mladí slovenskí interpreti Dalibor Karvay, Milan Paľa a Miroslav Ambroš. Ťažisko cyklu tvoria známe symfonické diela – Symfónia č. 5 c mol Osudová, op. 67 Ludwiga van Beethovena, symfonická báseň Finlandia Jeana Sibelia, či Symfónia č. 6 h mol Patetická, op. 74 Piotra Iľjiča Čajkovského.

Dramaturgické zaujímavosti

Mnohé z diel, ktoré sú zaradené v hlavných koncertných cykloch zaznejú v rámci sezóny Slovenskej filharmónie po prvýkrát – orientálna fantázia op. 18 Islamey Milija Balakireva, Pieseň o odvekej túžbe op. 10 č. 1 Miecyslawa Karlowicza, Koncert pre violončelo a dychový orchester Friedricha Guldu, po takmer sto rokoch bude uvedená v Bratislave koncertná ária Jaroslav a Laura Jána Levoslava Bellu, zaradené je aj novoobjavené dielo Igora Stravinského Pohrebný spev, op. 5, dielo, ktoré skladateľ skomponoval pri príležitosti úmrtia svojho prvého pedagóga Nikolaja Rimského-Korsakova. Dramaturgickou zaujímavosťou je aj zaradenie zriedkavo hrávanej kantáty F. Mendelssohna Bartholdyho Prvá Valpurgina noc a Schönbergovho opusu Ten, kto prežil Varšavu s charizmatickým Jurajom Kukurom v úlohe rozprávača. V premiére zaznejú diela dvoch slovenských skladateľov Palingenia Ľubice Čekovskej a Message Egona Kráka.

Mimoriadne koncerty
15 koncertov v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie a v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.

■ 23. 09. 2017 Finále 9. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela
■ 21. 10. 2017 Koncert bez bariér
■ 10. 12. 2016 Vianočný koncert Slovenského komorného orchestra
a Speváckeho zboru Lúčnica
■ 20.,21., 22. 12. 2017 Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie
a Bratislavského chlapčenského zboru
■ 31. 12. 2017 Silvestrovský koncert
■ 01. 01. 2018 Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku
■ 06. 01. 2018 Trojkráľový koncert
■ 16. 02. 2018 SFZ a cappella koncert: Gioachino Rossini Petite messe solennelle
■ 05., 06., 07. 04. 2018 Filmová hudba
■ 11. 04. 2018 Thesaurus hebrejských orientálnych melódii 16. – 19. storočia

Aj tento cyklus charakterizuje pestrá programová zostava, ktorú otvorí koncert finalistov 9. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. Nasledujú tradičné vianočné koncerty pod taktovkou Rastislava Štúra s účasťou obľúbeného Bratislavského chlapčenského zboru. Namiesto tradičného Novoročného koncertu odznie silvestrovský program v posledný deň roku dvakrát o 16.00 a 19.00 h. Na Nový rok máme naplánovaný slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky s dielami Ludwiga van Beethovena a Eugena Suchoňa. Náš dirigentský svetobežník Juraj Valčuha sa predstaví na Trojkráľovom koncerte, v programe ktorého budú dominovať skladby Nina Rotu, Georgea Gershwina a Leonarda Bernsteina. Nebudú chýbať ani obľúbené koncerty filmovej hudby, tentokrát pod taktovkou hosťujúceho dirigenta Adriana Prabavu. A napokon to bude koncert súboru pre starú hudbu Solamente naturali so zaujímavým projektom Thesaurus hebrejských orientálnych melódií 16.- 19. storočia, ktorý umelci realizovali aj na rovnomennom CD.

Koncerty pre mladých

Slovenská filharmónia ponúka viaceré podujatia pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty – z organizovaných cyklov v doobedňajších hodinách pokračujú Hudobné akadémie pre materské školy a žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl.

Pripravené sú 2 programy pre najmenších, ktoré sa budú konať v štyroch frekvenciách v Malej sále SF. Bratislavskú Redutu navštívi v decembri a marci 280 škôlkarov. Hudobnú akadémiu pre materské školy pripravujú v spolupráci so SF Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Ide o organizované koncerty v doobedňajších hodinách. Koncerty pre najmenších moderuje Tomáš Boroš.

Pre žiakov základných škôl sú pripravené štyri výchovné koncerty Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie /cyklus HA/ v dvoch frekvenciách, vždy v piatok o 9.30 a 11.30 h v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Pre rodiny s deťmi ponúkame obľúbené Rodinné koncerty /cyklus R/ štyri sobotné popoludnia.

Koncerty cyklu R a HASF pre mladých návštevníkov moderuje dlhoročný spolupracovník mládežníckych projektov SF Martin Vanek.

Tínedžeri sa môžu tešiť na 5 koncertov cyklu Junior.
Koncerty usporadúvané v rámci tohto cyklu sa riadia svojim mottom „mladí mladým“ – mladí ľudia nesedia len v hľadisku, mladí ľudia účinkujú aj na pódiu. Táto skutočnosť je možná vďaka trvalej spolupráci Slovenskej filharmónie so študentmi Bratislavského konzervatória a Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študenti týchto škôl si spolu so svojimi umeleckými vedúcimi pravidelne pripravujú program vlastných koncertov, ktoré s pozitívnou odozvou prezentujú na pódiu Slovenskej filharmónie. Z hosťujúcich mládežníckych orchestrov sa 18. apríla 2018 predstaví vynikajúci mládežnícky Wiener Jeunesse orchester. Cyklus odštartuje v novembri medzižánrový projekt komorného zoskupenia The Classical Music Maniacs s umeleckým vedúcim Jarolímom Emmanuelom Ružičkom, koncertným majstrom SF a našim najznámejším raperom Majkom Spiritom. Po viacerých úspešných projektoch sa mladí draví hudobníci pokúsia spojiť klasický repertoár s rapom. Koncert Raper Vivaldi sa uskutoční v sobotu 25. novembra o 18.00 h v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Organové koncerty
4 abonentné koncerty v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie vždy v nedeľu o 16.00 h

Aj v tejto koncertnej sezóne pokračuje séria organových recitálov vo vybrané nedeľné popoludnia, v rámci ktorých sa na štyroch koncertoch predstavia poprední domáci a zahraniční interpreti – rakúski organisti Wolfgang Capek, zakladateľ organového festivalu v St. Augustin Kirche vo Viedni a prof. Ebenbauer so zameraním na hudbu autorov nemeckej a francúzskej proveniencie. Nemec Tomasz Adam Nowak, víťaz viacerých medzinárodných súťaží sa radí medzi interpretov, často prezentujúcich pozoruhodné vlastné organové transkripcie, ako aj transkripcie svetových autorov. V rámci roka česko-slovenskej vzájomnosti prinesie charizmatický Aleš Bárta do Bratislavy aj závan českej tradície.

Komorné cykly Slovenskej filharmónie

►Cyklus Slovenského komorného orchestra
7 abonentných koncertov v nedeľu o 16.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie a Koncertnej sieni SF
► Hudba v chrámoch
4 koncerty v nedeľu v bratislavských kostoloch
Kostol Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (Jezuiti), Katedrála sv. Martina
► Hudobná mozaika
8 abonentných koncertov, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále SF
► Stará hudba
4 abonentné koncerty, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie
(okrem 19. 12. 2017 – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie )
► Hudba a slovo
3 koncerty, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie
►Klavír a klaviristi
7 abonentných koncertov, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie

Cyklus Slovenského komorného orchestra

Náš legendárny súbor pokračuje v dlhoročnej tradícii komorných koncertov, ktoré publiku ponúka zhruba raz mesačne. V rámci cyklu SKO odznie pre milovníkov komornej hudby sedem koncertov s programom, siahajúcim od Johanna Sebastiana Bacha po Petra Breinera. Ako sólisti vystúpia vynikajúca francúzska huslistka Alexandra Soumm, náš Dalibor Karvay, český interpret Bohuslav Matoušek a klarinetista Jozef Eliáš, 1. klarinetista orchestra Slovenská filharmónia.
Zlatým klincom cyklu bude naštudovanie kompletu Bachových Brandenburských koncertov pod vedením dirigenta a flautistu Kaspara Zehndera.

Sólisti:
Husle Ewald Danel, Alexandra Soumm, Dalibor Karvay, Bohuslav Matoušek
Viola Juraj Madari, Martin Petrík, Peter Zwiebel
Klavír Jana Nagy-Juhász
Flauta Kaspar Zehnder
Klarinet Jozef Eliáš

Hudobná mozaika
8 abonentných komorných koncertov, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie.
Na koncertoch sa predstavia komorné telesá rôzneho obsadenia. Súčasťou Hudobnej mozaiky sú sólové recitály, komorné duá, triá, koncerty sláčikových kvartet a koncerty v spolupráci s letnou akadémiou International Holland Music Sessions. Decembrový koncert zaznie pri príležitosti 110. výročia úmrtia Edvarda Griega (5. 12. 2017).

Sólisti:
Klavír Andrei Banciu, Signe Bakke, Einar Rottingen, Torleif Torgersen,
Sophiko Simsive, Bram de Vree, Yuliana Rumiatseva, Yihui Liu, Lukasz
Chrzeszczyk, Togrul Huseynli
Husle Joana Cristina Goicea, Ricardo Odriozola, Alexandra van Beveren, Oleksandr
Korniev
Violončelo Paul Stavridis, Marta Kordykiewicz
Spev Hilde Haraldsen Sveen, soprán

Trio Arezio
Trio Alba
Slovenské dychové kvitneto

Stará hudba
4 abonentné komorné koncerty vždy v utorok o 19.00 v Malej sále SF
(okrem 19. 12. 2017 – Koncertná sieň SF)

V rámci cyklu Stará hudba sa uskutočnia koncerty slovenských súborov pre starú hudbu – Solamente naturali /um. vedúci Miloš Valent/, Musica aeterna /um. vedúci Peter Zajíček/ a Il Cuore Barocco. Cyklus otvorí komorné združenie Collegium Wartberg (um. vedúci Ján Krigovský) s dielami bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Koncert zaznie pri príležitosti 180. výročia úmrtia skladateľa.

► Hudba a slovo
3 komorné koncerty vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie

V rámci koncertného cyklu odznejú tri komorné koncerty. Na prvom z nich literát a dramatik Silvester Lavrík za sprievodu Lotz tria prednesie ukážky z diela slovenského renesančného autora Hugolína Gavloviča Valaská škola mravúv stodola. Člen činohry SND Marián Geišberg prečíta výňatky z posthumných memoárov Jána Roznera, brilantného slovenského literárneho a divadelného kritika, po roku 1968 žijúceho v Mníchove. Prozaik Michal Hvorecký prečíta ukážky z majstrovskej knihy esejí 1913 od Floriana Illiesa a hudobné postrehy Juliana Barnesa.

Sólisti:
Klavír Peter Pažický
Spev Eva Šušková, soprán

Lotz trio
Mucha Quartet
Hovorené slovo Silvester Lavrík, Marián Geišberg, Michal Hvorecký

►Klavír a klaviristi
7 abonentných koncertov vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále SF

V 69. koncertnej sezóne pokračuje v Malej sále cyklus Klavír a klaviristi. Tento cyklus ponúka sedem klavírnych recitálov v podaní špičkových sólistov Evgeniho Bozhanova, Andrewa von Oeyena, Evy Cáhovej, Rema Urasina, Stephena Hougha, Andreya Yaroshinského a Adama Skoumala. Štyria umelci sa predstavia v sezóne zároveň po boku orchestra Slovenská filharmónia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *