Quasars Ensemble predstaví v Bratislave (9.4.) a v Košiciach (10.4.) dve výnimočné skladateľské osobnosti svetovej hudby – D. Milhaud, B. Sørensen.

Posted · 2 komentáre

9. apríl 2013, 19:00|Malá sála SF, Bratislava
10. apríl 2013, 19:00|Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

„Dvojpotrét – Milhaud & Sørensen“

Darius Milhaud
Komorná symfónia č. 1 Jar op. 43

Bent Sorensen
The Weeping White Room

Darius Milhaud
Komorná symfónia č. 2 Pastorále op. 49
Bent Sorensen
Lugubre gondola

Darius Milhaud
Komorná symfónia č. 3 Serenáda op.71

Bent Sorensen
The Lady and the Larksorensen 2

Quasars Ensemble predstaví dve výnimočné skladateľské osobnosti svetovej hudby.
Prvou z nich je najplodnejší predstaviteľ legendárnej šestice členov Parížskej šestky – Darius Milhaud, ktorý v 20. rokoch uplynulého storočia celkom osobito reagoval na Schönbergovu Komornú symfóniu op. 9 nielen prostredníctvom ešte radikálnejšej redukcie symfonického aparátu na jeho sólistické torzo, ale dokonca aj minimalizovaním samotnej dĺžky trvania takejto kompozície – žiadna zo šiestich viacčasťových Milhaudových Komorných symfónií totiž nepresahuje plochu siedmich minút.
Vytvoril tak okrem nespočetných diel pre nové médium komorného súboru aj šesť originálnych, poeticky ladených komorných symfónií.
Prvé tri z nich inštrumentačne zaujímavým spôsobom kombinujú drevené dychové nástroje so sláčikovou skupinou, štvrtá je homogénnym portrétom výlučne sláčikových, piata zasa dychových nástrojov, až napokon v poslednej šiestej, ako vo svojsky poňatej mystickej „vokálnej symfónii“ autor k štyrom spevákom priraďuje iba hoboj s violončelom.
Druhou osobnosťou, ktorá nás dokonca poctí osobnou navštevou, je svetoznámy dánsky skladateľ strednej generácie Bent Sørensen, ktorého hudba sa vďaka prístupnej zvukovosti, diatonickému zneniu a poetike krásy prírody, surrealistických prízrakov, či iných podôb scenérie duchovna teší obľube milovníkov hudby na celom svete.
Zároveň sa dokonale snúbi s farebnosťou Milhaudových “minisymfónií”, vznikajúcich takmer so storočným predstihom.

http://www.kosice2013.sk/sny-nadeje-a-spomienky-benta-sorensena/

http://www.filharmonia.sk/index.php?page=news&itemid=712

2 Responses to "Quasars Ensemble predstaví v Bratislave (9.4.) a v Košiciach (10.4.) dve výnimočné skladateľské osobnosti svetovej hudby – D. Milhaud, B. Sørensen."
 1. Igi píše:

  Quasars asi najprogresívnejší ansamble v gubernii. Viac snáď po ránu.

  Na včerajší večer boli pre mňa dve lákadlá. Quasars s úplne aktuálnym Sorensenom alebo retro v podaní fragmnetov Zappových Mother’s of Invention. Rozhodnutie ísť s dobou som rozhodne neoľutoval.

 2. Petere píše:

  Kontakt s Bent Sorensenom bol mimoriadne originálny. Priznám, som milovníkom Milhauda i celej Parížskej šestky, ale pri kompozičnej priezračnosti, precíznom prednese a emotivite Sorensenových vecí na mňa pôsobil už trošku ťarbavo. Možno je to tým množstvom nástrojov. Vždy som obdivoval autorov, ktorí ma vedeli s minimom prostriedkov dostať IN tak, že som vnímal každú sekundu temer bez dychu.

  Je skutočne na škodu, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa väčšina vecí deje tak nejak po povrchu. Rýchle médiá, povrchné informácie, často bez hĺbky, bez obsahu. Práve tento kontrast ma napadal pri počúvaní Sorensenových skladieb. Sálala z nich hĺbka, pokoj a uvedomenie.

  Pre Quasarovcov mám snáď len pár slov. Sú ako víno. Stále lepší. Nielen interpretačne ale i dramaturgiou a prístupom. Vždy, keď skončia, chcel by som ešte trochu viac. 🙂 Vždy je to novátorsky iné. Proste čerstvý vietor. A že publika bolo pomenej? Nevadí. Verím, že toto je len začiatok veľmi úspešnej a dlhej cesty Buffu i zoskupenia. Bravo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *