Večer s Warchalovcami nad očakávania prekvapil

Posted · Add Comment

Pondelok s Novou slovenskou hudbou nesklamal. Koncert uviedla Zeljenkova Elégia. Fatálna, plná precítenia, ktorá vám siahne až na dno duše. Brilantne zahratá, čo človek ocení práve v udusenom priestore nahrávacích štúdií, aké Slovenský rozhlas má. Vrcholom večera však pre mňa bolo Bázlikovo Sláčikové kvarteto pre M. Horňáka. Tá štvrtá časť – to bola naprostá kompozičná vyzretosť. Dielo, aké som tohto roku ešte nepočul. Bravó maestro.

Ad parnassum pre sláčiky podľa obrazov Paula Klee od Iris Szeghy z roku 2005 som vnímal skôr ako kreatívne fragmenty plné náboja. Možno mi osobne trochu chýbalo, že témy mi nedali priestor vtiahnuť sa viac do deja. Hudba kĺzala veľmi efektne, ale tak akosi esteticky po povrchu. Najsilnejšia pre mňa bola štvrtá časť. Tu autorka dala téme šancu plne sa rozvinúť. Zacítil som aj drobný folklórny nádych. Či sa mi to len zdalo?

Milým prekvapením bolo Zachovo novučké dielo Melomania. S pár notami dosiahol absolútne vnorenie človeka do seba. Začal som premýšľať. Taká skvelá muzika a kde je publikum.

Koncert ukončila Dubovského Dancing Suite. Priznám sa, chvíľami som sa cítil ako na Brodway. Hudba temer muzikálová. Melodická. Sladká. Temer populár. Pristihol som sa o dve hodiny, ako si pískam nie jednu, hneď dva motívy. Nádherne uvolnila na záver atmosféru. Zbadal som veľa muzikantov, ktorý sa pri hratí usmievali. Publikum podupávalo. Evidentne ich dielko bavilo. 🙂

Skvelí Warchalovci. Interpretačne bez chybičky.

Už sa teším na zajtra.


17.00 hod Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio

Komorné trio Žena s blchou
Iveta Vajó soprán
Blanka Palovičová husle
Mária Šabaková – Hostovičáková akordeón

Paľko – Keara shel seder                    
Vajó – Nigun                                                                                                            
Boroš – Žalospev pre soprán, husle a akordeón (violončelo)                       
Machajdík – Amidah                                                                     


19.00 hod Malá sála Slovenskej filharmónie 


Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha I. husle
František Török II. husle
Alexander Lakatoš viola
Ján Slávik violončelo

Július Šoška viola
Eugen Prochác violončelo
Dana Šašinová klavír
Radoslav Šašina kontrabas

Lejava – Chant d´amour op. 1
P. Martinček – Sláčikové kvarteto č. 5 Beyond the sky                                            
Zeljenka – Concertino pre kontrabas a sláčikové kvarteto                               
Kupkovič – Sláčikové sexteto A dur (2010) pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *