KONVERGENCIE BRATISLAVA | 18.-25.9.2011

Posted · 2 komentáre

FESTIVAL KONVERGENCIE –rok dvanásty Tento rok začíname v Bratislave koncertom, ktorý je symbolickým vyjadrením Konvergencií. Osem violončelistov hrajúcich súčasné diela a dvanásť spevákov spievajúcich starobylý gregoriánsky chorál. Spojenie na prvý pohľad zdanlivo nespojiteľného – starého s novým, dramatického s pokojným, religiózneho i profánneho zo starej i novej hudby, spevu so zvukom violončiel – v istom […]